Hit the "return" key to submit your search query, or cancel here

s

logo
euro

k

RT92

Mobile school

Mobile school

Mobile School is een Belgische organisatie die zich wereldwijd inzet voor straatkinderen. Deze organisatie ontwikkelt mobiele schoolkarretjes en verzorgt de opleiding van plaatselijke straathoekwerkers. Momenteel rijden 24 mobiele schooltjes rond in 24 landen, verspreid over 4 continenten: Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Europa. Mobile School richt zich op twee doelgroepen: straatkinderen en straathoekwerkers die informele educatieve activiteiten met hen opzetten. Onder het motto ‘als een kind niet naar school kan dan brengen we de school naar het kind’ ontwikkelde Arnaud Raskin, bezieler van het project, een mobiele school. Dit rijdende schoolbord met honderden educatieve spelen stelt straathoekwerkers in staat om educatieve activiteiten op te zetten. De materialen zijn technisch ontworpen op basis van mobiliteit, aanpasbaarheid, duurzaamheid en diefstalbestendigheid. Het educatieve curriculum is geen vervanging voor het klassieke schoolcurriculum. Alle materialen en spelen zijn gericht op het versterken van eigenwaarde en identiteit, het ontdekken van talenten en het ‘empowered’ worden. Op die manier bouwt Mobile School op de stoep aan een stevig fundament van geloof in eigen kunnen, zelfvertrouwen en motivatie dat noodzakelijk is om verdere groeiprocessen op te enten. Naast de materialen ontwikkelde Mobile School ook een uitgebreid opleidingstraject voor straathoekwerkers. Daarmee bereidt Mobile School hen voor op het specifieke en gespecialiseerde werk op de stoep. Om te bouwen aan een duurzame wereld hebben we nood aan jongeren met een ‘changemaker attitude’. Authentieke kinderen en jongeren die hun talenten kennen, ontwikkelen en aanwenden om die rol op te nemen en te bouwen aan een duurzame samenleving.

Contact | Donated by 9000 studios