Hit the "return" key to submit your search query, or cancel here

s

logo
euro

k

RT100

Spierziekten Vlaanderen

Algemene werkingsmiddelen voor Spierziekten Vlaanderen

Spierziekten Vlaanderen vzw (Vlaamse vereniging neuromusculaire aandoeningen) is een patiëntenvereniging/zelfhulpgroep die zich sinds 1987 inzet voor het algemeen welzijn van mensen met een neuromusculaire aandoening (NMA). Spierziekten Vlaanderen huldigt het solidariteitsprincipe: bij de vereniging zijn personen met om het even welke neuromusculaire aandoening, maar ook ouders, familieleden, vrienden, professionelen of andere betrokkenen welkom. Er bestaat echter niet één type neuromusculaire aandoening, maar heel veel verschillende. De organisatie vertegenwoordigt een 50-tal verschillende diagnoses. Personen met een handicap willen beschouwd worden als volwaardige burgers. Spierziekten Vlaanderen komt samen met andere verenigingen op voor hun rechten en plichten. Mensen met een NMA kunnen bij Spierziekten Vlaanderen terecht voor informatieverstrekking, lotgenotencontact en vorming. Om aan deze noden tegemoet te komen, ontplooit de organisatie een brede waaier aan activiteiten. Leden kunnen eveneens bij hen terecht om één van de drie Percussionaires (therapeutische apparaten) uit te lenen. Spierziekten Vlaanderen is steeds op zoek naar werkingsmiddelen om bovenstaande nood te lenigen, hiervoor heeft RT100 Ghent International dan ook een bedrag ter beschikking gesteld van 6500 EUR

Visit our Facebook

Visit our site

Contact | Donated by 9000 studios