Hit the "return" key to submit your search query, or cancel here

s

logo
euro

k

RT62

Similes

Draag je zorg voor iemand die psychisch kwetsbaar is?

Recente cijfers tonen aan dat één op vier mensen vroeg of laat af te rekenen heeft met min of meer ernstige psychische problemen. Dat is een verontrustend hoog cijfer. Als we ervan uitgaan dat elk van die mensen in een of andere (gezins)vorm samenleeft met drie anderen, dan kan het niet anders of ieder van ons is op een bepaald moment in zijn leven betrokken partij. De impact is groot. Wanneer je kind, je partner, een van je ouders, een broer of zus of iemand anders die je goed kent, kampt met psychische problemen, verandert er veel in je omgang met die persoon. Begrip ontbreekt. Geestelijke gezondheidsproblemen zijn ook nu nog moeilijk bespreekbaar. Ook wie zorg draagt voor iemand die psychisch kwetsbaar is, krijgt te maken met vooroordelen.

Visit our site

Contact | Donated by 9000 studios